API ISIC CHECK

API ISIC CHECK

API ISIC CHECK představuje technické řešení pro integraci webové služby ověření průkazů ISIC, ITIC a ALIVE do systémů, programů nebo aplikací. Toto technické řešení je určeno především pro e-shopy, pro verifikaci na webových stránkách a pro pokladní a odbavovací systémy. Integraci lze programovat dle připraveného vzorového scriptu s dodržením vyžadovaných funkcionalit, které jsou nezbytné pro plynulou spolupráci a správné fungování API ISIC CHECK.

API ISIC CHECK je možné doplnit o čtečku průkazů, jenž zrychluje a zjednodušuje proces ověření klienta. Čtečka využívá k ověření čipovou technologii. Stačí průkaz přiložit k zařízení, API ISIC CHECK průkaz ověří a vyhodnotí operaci.

PŘÍNOSY

Ověřování průkazů

Přes API ISIC CHECK lze verifikovat všechny typy průkazů ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE. U průkazů ISIC lze ověřovat i status studenta.

Real-time

API ISIC CHECK má nepřetržitý přístup k real-time verifikaci průkazů oproti aktuální databázi průkazů.

Restrikce

API ISIC CHECK vyhodnocuje a zobrazuje restrikce – důvod zamítnutí poskytnutí slevy definovaný přímo partnerem.

Statistiky

API ISIC CHECK poskytuje statistické výstupy s definovaným rozpadem, které jsou navázány na data z API ISIC CHECK.

Čtečka

K API ISIC CHECK v odbavovacím či pokladním zařízení lze připojit čtečku karet, která umožňuje snadné ověřování průkazů bezkontaktní technologií.

Bezplatné řešení

Návrh vzorového scriptu API ISIC CHECK v PHP i integrační manuál je poskytován zasmluvněným partnerům zdarma.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Podpis smlouvy o spolupráci.
  • Vyplnění informačního formuláře – doplnění marketingových údajů ke smlouvě o spolupráci.
  • Uveřejnění promo materiálů GTS ALIVE, ve smyslu umístění loga a vizuálů průkazů do míst, kde je promována spolupráce nebo informace o ISIC CHECK.

TECHNICKÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

  • Aplikace ISIC CHECK vyžaduje připojení k internetu.
  • API ISIC CHECK se programuje dle navrženého vzorového scriptu v PHP.
  • Pro případné použití čtečky, je pro připojení vyžadován USB port.

PARAMETRY ČTEČKY

Kompatibilita

Čtečka vyžaduje podporu Windows 7 SP1, 8.1, 10, Win Server 2008+ a Win Embedded 7+

Bezkontaktní čipy

Čtečka načítá bezkontaktní čipy s podporou standardů Mifare Classic, Ultralight, DESFIRE i EM4102

Dosah čtení

Dosah čtení je až 80 mm pro čipy EM-Marine a 40 mm u čipů Mifare

Velikost

Čtečka je kompaktní a má rozměry 120 mm x 86 mm x 42 mm

Čtečky

V ISIC CHECK lze ověřovat i nečipové karty, a to i manuálním ověřením bez využití čtečky

Komunikace

Připojení k počítači přes USB, je vyžadováno připojení k internetu

REFERENCE

Vybraní partneři využívající k ověřování API ISIC CHECK

KE STAŽENÍ

Kompletní dokumentace nezbytná k využívání API ISIC CHECK.

Integrační manuál pro API ISIC CHECK Stáhnout.