Doprava

DOPRAVA

ISIC CHECK je určen jak pro jednotlivé dopravce, tak pro systémová řešení ověření studentů v rámci měst a krajů. Pro tyto účely je možné využít Aplikaci ISIC CHECK nebo API ISIC CHECK. API ISIC CHECK lze integrovat do odbavovacího zařízení, pokladního systému, rezervační nebo prodejní aplikace. Pro zrychlení odbavení zákazníka je možné připojit čtečku karet pracující na základě čipové technologie.
ISIC CHECK umožňuje ověřit validitu průkazu, status studenta nebo využití ISIC jako žákovského průkazu.

PŘÍNOSY

Ověřování průkazů

Lze ověřit validitu průkazu a status studenta v reálném čase. Každý dopravce si dle tarifu může v ISIC CHECK nastavit restrikce pro nárokování slevy (věk, počet využití, platnost studentského průkazu).

Párování ID

Dopravce může ke svému ID (dopravním karta, aplikace atd.) napárovat studentský průkaz ISIC a využívat ověření validity na pozadí při použití ID dopravce.

PŘÍNOSY API ISIC CHECK

Integrace

API ISIC CHECK lze integrovat do systémového řešení odbavení a prodeje jízdného a ověřovat všechny typy průkazů (ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE).

Real-time

API ISIC CHECK má nepřetržitý přístup k real-time verifikaci průkazů oproti aktuální databázi průkazů.

Restrikce

API ISIC CHECK vyhodnocuje a zobrazuje restrikce – důvod zamítnutí poskytnutí slevy definovaný přímo dopravcem či koordinátorem.

Statistiky

API ISIC CHECK poskytuje statistické výstupy s definovaným rozpadem, které jsou navázány na data z API ISIC CHECK.

Čtečka

K API ISIC CHECK v odbavovacím či pokladním zařízení lze připojit čtečku karet, která umožňuje snadné ověřování průkazů bezkontaktní technologií.

Bezplatné řešení

Návrh vzorového scriptu API ISIC CHECK v PHP i integrační manuál je poskytován zasmluvněným partnerům zdarma.

PŘÍNOSY APLIKACE ISIC CHECK

Integrace

Aplikaci ISIC CHECK lze využít také jako webovou aplikaci, proto není nutné instalovat ji do PC dopravce.

Ověřování průkazů

Aplikaci ISIC CHECK je možné využít k ověření validity průkazu, statusu studenta nebo nastavit pro systém žákovského jízdného.

Žákovské jízdné

Průkaz ISIC může v aplikaci ISIC CHECK složit jako náhrada žákovského průkazu (po ověření statusu studenta lze v aplikaci vepsat relaci studenta).

Restrikce

Aplikace ISIC CHECK vyhodnocuje a zobrazuje restrikce – důvod zamítnutí poskytnutí slevy definovaný přímo dopravcem či koordinátorem.

Čtečka

K Aplikaci ISIC CHECK v odbavovacím či pokladním zařízení je možné připojit čtečku karet, která umožňuje snadné ověřování průkazů bezkontaktní technologií.

Bezplatné řešení

Instalátor pro Aplikaci ISIC CHECK pro Windows 7 a novější verze i uživatelská příručka pro aplikaci ISIC CHECK jsou poskytovány zdarma.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Podpis smlouvy o spolupráci.
  • Vyplnění informačního formuláře – doplnění marketingových údajů ke smlouvě o spolupráci.
  • Komunikace spolupráce na místě, kde je sleva poskytována a na webových stránkách partnera. Konkrétní podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o spolupráci.

TECHNICKÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

  • Aplikace ISIC CHECK vyžaduje připojení k internetu.
  • API ISIC CHECK se programuje dle navrženého vzorového scriptu v PHP.
  • Pro případné použití čtečky, je pro připojení vyžadován USB port.

PARAMETRY ČTEČKY

Kompatibilita

Čtečka vyžaduje podporu Windows 7 SP1, 8.1, 10, Win Server 2008+ a Win Embedded 7+

Bezkontaktní čipy

Čtečka načítá bezkontaktní čipy s podporou standardů Mifare Classic, Ultralight, DESFIRE i EM4102

Dosah čtení

Dosah čtení je až 80 mm pro čipy EM-Marine a 40 mm u čipů Mifare

Velikost

Čtečka je kompaktní a má rozměry 120 mm x 86 mm x 42 mm

Čtečky

V ISIC CHECK lze ověřovat i nečipové karty, a to i manuálním ověřením bez využití čtečky

Komunikace

Připojení k počítači přes USB, je vyžadováno připojení k internetu

REFERENCE

Vybraní partneři využívající k ověřování API ISIC CHECK

KE STAŽENÍ

Kompletní dokumentace nezbytná k využívání API ISIC CHECK.

Integrační manuál pro API ISIC CHECK.

Instalátor pro Aplikaci ISIC CHECK Windows 7 a novější verze

Uživatelská příručka pro aplikaci ISIC CHECK