Aplikace ISIC CHECK

APLIKACE ISIC CHECK

Aplikace ISIC CHECK je vytvořena hlavně pro kamenné obchody a kontaktní místa, kde dochází k fyzickému ověření průkazů ISIC, ITIC a ALIVE. Aplikace se jednoduše stáhne, nainstaluje do počítače či tabletu a následně se už jen používá. Pro zrychlení odbavení zákazníků lze připojit čtečku karet, která umožní ověření čipovou technologií.

Přínosy

Ověřování průkazů

Přes API ISIC CHECK lze verifikovat všechny typy průkazů ISIC, ITIC, IYTC, ALIVE. U průkazů ISIC lze ověřovat i status studenta.

Instalace

Aplikace ISIC CHECK je vhodná pro přímou instalaci do PC v kamenných obchodech bez nutnosti zasahovat do pokladního systému.

Real-time

API ISIC CHECK má nepřetržitý přístup k real-time verifikaci průkazů oproti aktuální databázi průkazů.

Restrikce

Aplikace ISIC CHECK vyhodnocuje a zobrazuje restrikce – důvod zamítnutí poskytnutí slevy definovaný přímo dopravcem či koordinátorem.

Výběr slev

Aplikace ISIC CHECK zobrazuje výběr z poskytovaných slev obchodníka.

Statistiky

API ISIC CHECK poskytuje statistické výstupy s definovaným rozpadem, které jsou navázány na data z API ISIC CHECK.

Čtečka

K Aplikaci ISIC CHECK je možné připojit čtečku karet, která umožňuje snadné ověřování průkazů bezkontaktní technologií.

Bezplatné řešení

Instalátor pro Aplikaci ISIC CHECK pro Windows 7 a novější verze i uživatelská příručka pro aplikaci ISIC CHECK jsou poskytovány zdarma.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  • Podpis smlouvy o spolupráci.
  • Vyplnění informačního formuláře – doplnění marketingových údajů ke smlouvě o spolupráci.
  • Komunikace spolupráce na místě, kde je sleva poskytována a na webových stránkách partnera. Konkrétní podmínky jsou specifikovány ve smlouvě o spolupráci.

TECHNICKÉ PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

  • Aplikace ISIC CHECK vyžaduje připojení k internetu.
  • Aplikaci ISIC CHECK doporučujeme stahovat na zařízeních s verzí Windows 7 a novější.
  • Aktualizace Aplikace ISIC CHECK je automatická a běží na pozadí aplikace.
  • Pro případné použití čtečky, je pro připojení vyžadován USB port.

PARAMETRY ČTEČKY

Kompatibilita

Čtečka vyžaduje podporu Windows 7 SP1, 8.1, 10, Win Server 2008+ a Win Embedded 7+

Bezkontaktní čipy

Čtečka načítá bezkontaktní čipy s podporou standardů Mifare Classic, Ultralight, DESFIRE i EM4102

Dosah čtení

Dosah čtení je až 80 mm pro čipy EM-Marine a 40 mm u čipů Mifare

Velikost

Čtečka je kompaktní a má rozměry 120 mm x 86 mm x 42 mm

Čtečky

V ISIC CHECK lze ověřovat i nečipové karty, a to i manuálním ověřením bez využití čtečky

Komunikace

Připojení k počítači přes USB, je vyžadováno připojení k internetu

REFERENCE

Vybraní partneři využívající k ověřování API ISIC CHECK

KE STAŽENÍ

Kompletní dokumentace nezbytná k využívání Aplikaci ISIC CHECK.

Instalátor Aplikace ISIC CHECK pro Windows 7 a novější verze.

Uživatelská příručka pro aplikaci ISIC CHECK.